Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

PSr - Skonsolidowany raport półroczny IH2017

Data: 2017-09-11

Pobierz plik:

WYBRANE DANE FINANSOWE
          w tys.   w tys. EUR  
  półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016  
  I. Przychody netto ze sprzedaży. 1317 5958 310 1360  
  II. Koszty działalności operacyjnej. 1101 6580 259 1502  
  III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 216 -622 51 -142  
  IV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem. 148 4020 35 918  
  V. Zysk _strata_ netto. 8 2937 2 670  
  VI. Zysk _strata_ netto akcjonariuszy jednostki dominującej. 8 2967 2 676  
  VII. Zysk _strata_ akcjonariuszy mniejszościowych. 0 -30 0 -7  
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. -814 941 -192 215  
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej. -88 282 -21 64  
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej. -454 535 -107 122  
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności razem. -1356 1758 -319 401  
  XII. Aktywa razem.* 67252 68799 15912 15546  
  XIII. Zobowiązania długoterminowe.* 6413 8065 1517 1822  
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe.* 11301 13029 2674 2944  
  XV. Kapitał własny razem.* 49538 47705 11721 10780  
  XVI. Kapitał własny akcjnariuszy jednostki dominującej.* 49538 47702 11721 10779  
  XVII. Udziały niekontrolujące.* 0 3 0 1  
  XVIII. 8677 8677 2053 1961  
  XIX. Średnia ważona liczba akcji.* 14461991 14461991 14461991 14461991  
  XX. Zysk _strata_ na jedną akcję _w zł/EUR_. 0,00 0,22 0,00 0,05  
             
 

*Dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2016 roku.