Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

 

w tys.

EUR

 
 

półrocze / 2016

półrocze /2015

półrocze / 2016

półrocze /2015

 
 

I. Przychody netto ze sprzedaży

5958

647

1360

157

 
 

II. Koszty działalności operacyjnej

6580

636

1502

154

 
 

III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży

-622

11

-142

3

 
 

IV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem

4020

-282

918

-68

 
 

V. Zysk _strata_ netto

2937

-432

670

-104

 
 

VI. Zysk _strata_ netto akcjonariuszy jednostki dominującej

2 967

-416

-30

-101

 
 

VII. Zysk _strata_ akcjonariuszy mniejszościowych

-30

-16

-7

-4

 
 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

941

-383

215

-93

 
 

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

282

48

64

12

 
 

X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

535

-1881

122

-455

 
 

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności razem

1758

-2216

401

-536

 
 

XII. Aktywa razem*

68799

64642

15546

15412

 
 

XIII. Zobowiązania długoterminowe*

8065

7858

1822

1873

 
 

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe*

13029

12442

2944

2966

 
 

XV. Kapitał własny razem*

47705

44342

10780

10572

 
 

XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej*

47 702

44252

10 779

10550

 
 

XVII. Udziały niekontrolujące*

3

90

1

21

 
 

XVIII.

8677

8677

1961

2069

 
 

XIX. Średnia ważona liczba akcji*

14461991

14461991

14461991

14461991

 
 

XX. Zysk _strata_ na jedną akcję _w zł/EUR_

0,22

-0,02

0,05

-0,01

 

 Dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2015 roku.

 

Pliki do pobrania: