Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 7/2018

data:2018-05-30

Temat: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista SA (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w 6 punkcie planowanego porządku obrad.

Ponadto Emitent przekazuje informacje nt. zmiany § 3a lit. a oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest w ramach punktu 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 3a lit. a Statutu Spółki:

" a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2017 r;"

Proponowane brzmienie nowego § 3a lit. a Statutu Spółki:

" a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2020 r;"

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

"Pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Mirosław Bieniek na zasadzie uprawnienia osobistego akcjonariusza."

Proponowane brzmienie nowego § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

"Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie."