Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku - uzupełnienie

Raport bieżący z plikiem 22/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista SA [Spółka] informuje, iż w raporcie bieżącym 22/2020 omyłkowo nie została załączony dokument "Polityki wynagrodzeń organów nadzorującego i zarządzającego Invista S.A" stanowiący Załącznik nr 1 do projektu uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Mając powyższe na uwadze Emitent przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz ze wskazanym załącznikiem.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 6 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po jego sporządzeniu i przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.