Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista SA informuje, iż w dniu 28 marca 2014 roku otrzymał Uchwałę Nr 349/14 z dnia 28 marca 2014 r. zgodnie z którą, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, po rozpatrzeniu wniosku spółki Invista SA, postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Invista SA z 0,10 zł (dziesięć groszy) na 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy), dzień 10 kwietnia 2014 roku jako dzień wymiany 78.971.946 (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji spółki Invista SA oznaczonych kodem PLECMNG00019 na 13.161.991 (trzynaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji spółki Invista SA o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.

Dniem referencyjnym dla dokonania wymiany został ustalony dzień 1 kwietnia 2014 roku.

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem PLECMNG00019 oznaczonych jest 13.161.991 (trzynaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji spółki Invista SA o wartości 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy), każda.