Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd spółki Invista SA z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA, które odbyło się w dniu 13 listopada 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Uchway_NWZA_Invista_SA_13.11.2013_r..pdf