Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr     1/2020

Data:   2020-01-07

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat:  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 7 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Invista S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 stycznia 2020 r. (NWZ) jak również treść uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały przyjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ odstąpiło od powzięcia uchwały  nr 6 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, przewidzianej w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad.

Do uchwał nr 4  w sprawie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz  nr 7 w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku zostały zgłoszone po dwa sprzeciwy.

 

Pobierz załącznik: Uchwały_NWZA_7 01 2020