Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr       9/2018

Data :     2018-06-26

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat:  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 26 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Invista S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 r. (ZWZ).

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż:

- sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Invista za rok 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7-9 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 kwietnia 2018 r.;

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 6 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 maja 2018 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

 pobierz plik: uchwały