Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd spółki INVISTA S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 3 września 2013 r. powziął informację o podjęciu w dniu 3 września 2013 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") uchwał nr 1020/2013, 1021/2013 oraz 1022/2013 związanych z przeniesieniem notowań akcji spółki INVISTA S.A. z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW.

Zgodnie z treścią Uchwały nr 1020/2013, na podstawie §12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd GPW postanowił na wniosek Spółki wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z dniem 5 września 2013 r. akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G Spółki oznaczone kodem "PLECMNG00019".
Jednocześnie, zgodnie z treścią ww. uchwały, na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd GPW postanowił unieważnić zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, które nie zostaną zrealizowane do dnia 4 września 2013 roku r. (włącznie).

Zgodnie z treścią Uchwały nr 1021/2013, na podstawie §3 ust. 1, 2 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 5 września 2013 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
1) 1.875.000 akcji serii A;
2) 3.125.000 akcji serii B;
3) 1.953.446 akcji serii C;
4) 1.400.000 akcji serii D;
5) 45.500 akcji serii E;
6) 8.000 akcji serii E1;
7) 1.000.000 akcji serii F;
8) 4.305.000 akcji serii G;
9) 1.000.000 akcji serii H;
10) 64.260.000 akcji serii I.


Zgodnie z treścią Uchwały nr 1022/2013, na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz §2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanowił:
1) wprowadzić z dniem 5 września 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLECMNG00019":
a) 1.875.000 akcji serii A;
b) 3.125.000 akcji serii B;
c) 1.953.446 akcji serii C;
d) 1.400.000 akcji serii D;
e) 45.500 akcji serii E;
f) 8.000 akcji serii E1;
g) 1.000.000 akcji serii F;
h) 4.305.000 akcji serii G;
i) 1.000.000 akcji serii H;
j) 64.260.000 akcji serii I.

2) notować akcje Spółki, o których mowa w punkcie powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVISTA" i oznaczeniem "INV".

Wszystkie uchwały Zarządu GPW, o których mowa powyżej weszły w życie z dniem ich podjęcia.