Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista SA informuje, że w dniu 30 listopada 2012 roku została podpisała ze spółką POLFA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji Invista Dom Maklerski SA (Invista DM SA),  stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym Invista DM SA i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Invista DM SA.

W dniu 30 listopada 2012 roku Invista SA oraz Polfa Sp. z o.o. zawarły również umowę warunkową (Umowa) dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do Invista SA akcji spółki zależnej Invista Dom Maklerski SA tj. 694 500 akcji stanowiących 90,01 % udziału w kapitale zakładowym Invista DM SA i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Invista DM SA.

Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, niniejsza Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku.