Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 32/2015

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości            

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Invista S.A. (Emitent, Spółka), informuje iż w dniu 12 sierpnia 2015 roku powziął informacją o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 11 sierpnia 2015 r. wpisu hipoteki umownej do kwoty 5,5 mln zł na nieruchomości należącej do Spółki położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 15 (Nieruchomość). Nieruchomość stanowi przedmiot umowy przedwstępnej sprzedaży (Umowa Przedwstępna)  zawartej pomiędzy Emitentem a Real 2b sp. z o.o. (Real 2b) o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2015 z 27 lutego 2015 r. Hipoteka umowna, o której mowa powyżej została zawarta jako zabezpieczenie roszczenia Real 2b o zwrot zadatku w podwójnej wysokości wpłaconego w związku z postanowieniami i na warunkach określonych w Umowie Przedwstępnej

Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 5,5 mln zł.

Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Real 2b i osobami nim zarządzającymi.

Jako kryterium uznania Nieruchomości za aktywo o znacznej wartości Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].