Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 46/2019                         

Data sporządzenia:         2019-10-23                                                                                       

Skrócona nazwa emitenta                                                                                                                                       

Invista S.A.

Temat                                                                                                                                               

Ustanowienie hipoteki w związku z decyzją w sprawie nieruchomości

Podstawa prawna                                                                                                                       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Invista S.A. (Emitent, Spółka), informuje iż w dniu 23 października 2019 roku otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 10  października 2019 r. wpisu hipoteki przymusowej do kwoty ok. 2,3 mln zł na nieruchomości należącej do Spółki położonej w Aleksandrowie gmina Czosnów (Nieruchomość).  Podstawą wpisu powyższej hipoteki jest zarządzenie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie zabezpieczenia tytułem cit.: „zwrotu równowartości nienależnego świadczenia” dokonanego w  związku z decyzją z dnia 9 lipca 2019 roku Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku. Wartość nieruchomości na której ustanowiona została powyższa hipoteka w księgach rachunkowych Emitenta wynosi ok. 5 mln zł. 

Jednocześnie Emitent przypomina, że w dniu 10 października 2019 roku decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ww.  wyrok został wstrzymany, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2019 z dnia 14 października 2019 roku.