Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2013 roku otrzymał odpis zwykły z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych z dokonanym wpisem w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w gminie Łomianki. Wpis dotyczy zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji serii C do kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na prawie własności nieruchomości gruntowej.