Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raportach okresowych Invista S.A. (Spółka) w tym m.in. raportów rocznych za 2013 rok przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2014 roku Zarząd Invista SA (Spółka) informuje, że w dniu 3 września 2014 roku wpłynęła do Spółki decyzja Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 roku na mocy, której Invista SA przyznane zostało prawo użytkowania wieczystego na 99 lat w udziale wynoszącym 1/2 części do gruntu o powierzchni 1705 m2, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 98/4 w obrębie 4-15-04 uregulowanego w księdze wieczystej nr WA3M/00170936/0 położonego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 26 /Okrzei (Nieruchomość).

Jednocześnie Spółka informuje, iż w/w decyzja będzie stanowiła podstawę do zawarcia aktu notarialnego - umowy ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu Nieruchomości. Zawarcie notarialnej umowy ustanowienia użytkowania wieczystego stanowić będzie z kolei podstawę wpisania spółki Invista SA do księgi wieczystej nr WA3M/00170936/0 prowadzonej dla Nieruchomości. Wpis do księgi wieczystej stanowić będzie ostatnią czynność w ramach procesu skutecznej realizacji roszczenia dekretowego do Nieruchomości, które to roszczenia Spółka nabyła w dniach 30 września oraz 17 grudnia 2013 roku.