Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr  26/2019

Data:       2019-06-10   

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 10 czerwca 2019 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Invista  S.A. za 2018 rok, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie będzie przedmiotem punktu 6 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Pobierz plik: Załącznik