Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 22/2015

Temat: Wykup obligacji serii B

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                     

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI w sprawie emisji obligacji serii B w tym m.in. raportu nr 20/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. oraz raportu nr 22/2012 z 27 czerwca 2012 r. Zarząd Invista SA (Spółka) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2015 r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) potwierdzenie wypłaty płatności środków pieniężnych przekazanych KDPW przez Spółkę w dniu 17 czerwca 2015 r., które obejmowały łącznie kwotę wykupu ww. obligacji oraz odsetek za ostatni okres odsetkowy.

Łącznie wykupionych zostało 3.770 obligacji o łącznej wartości nominalnej 3,77 mln zł. W związku z realizacją ww. płatności zrealizowane zostały zobowiązania wynikające z obligacji serii B. Obligacje serii B  oznaczone kodem ISIN „PLECMNG00068”  były notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst pod nazwą skróconą „INV0615”.