Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr            44/2016

Data:         2016-09-28

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Zawarcie przedwstępnej umowy udzielenia pożyczki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Invista SA (Spółka) informuje, iż w dniu 28 września 2016 r. zawarł z Semav Stones sp. z o.o. (Semav) przedwstępną umowę pożyczki na podstawie, której Spółka udzieli Semav pożyczki w kwocie 5 mln zł, po spełnieniu nie później niż do końca marca 2017 r., warunku polegającego na zawarciu przez Semav umowy dofinansowania wskazanego projektu inwestycyjnego obejmującego zakup przez ten podmiot określonych środków trwałych. Po otrzymaniu potwierdzenia ziszczenia się ww. warunku Spółka oraz Semav zawrą umowę przyrzeczoną udzielenia pożyczki, w której m.in. uzgodnione zostaną jej zabezpieczenia.

Oprocentowanie pożyczki wyniesie 8% w skali roku. Okres udzielenia pożyczki został określony na 36 miesięcy.

Jednocześnie w przypadku nie ziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu bez jakichkolwiek skutków prawnych dla jej stron. Przedwstępna umowa pożyczki nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, a jej pozostałe postanowienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Semav jest podmiotem niepowiązanym osobowo jak również kapitałowo z Emitentem oraz osobami nim nadzorującymi i zarządzającą.

Zawarcie ww. umowy związane jest z dywersyfikacją źródeł przychodów w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności o charakterze inwestycyjnym.