Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Zawarcie umowy o oddanie we współużytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Kłopotowskiego/Okrzei.

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 88/2014 z dnia 4 września 2014 roku Zarząd Invista SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 lutego 2015 roku Spółka zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa (Miasto Warszawa) umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (Umowa), na mocy której Miasto Warszawa będące właścicielem nieruchomości przy ulicy Kłopotowskiego 26/ Okrzei (Nieruchomość), oddało z dniem zawarcia Umowy we współużytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz Emitenta działkę o numerze ewidencyjnym 98/4 ww. Nieruchomości w udziale wynoszącym 1/2 części do gruntu, o powierzchni 1705 m2.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Miastem Warszawa. Umowa została zawarta w wykonaniu wydanej w dniu 28 sierpnia 2014 roku decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego wynikającego z nabytych przez Emitenta roszczeń do Nieruchomości.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji