Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2014 roku Spółka zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa (Miasto Warszawa) umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (Umowa), na mocy której Miasto Warszawa będące właścicielem nieruchomości przy ulicy Emilii Plater 15 (Nieruchomość), oddało z dniem zawarcia Umowy we współużytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz Emitenta działkę nr 8 ww. Nieruchomości w 32/64 części a w pozostałych częściach na rzecz osób trzecich. 
Zgodnie z treścią Umowy Spółka nabyła z dniem 3 kwietnia 2014 roku prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości gruntowej.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również Umowa nie zawiera warunków zawieszających lub rozwiązujących. Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Miastem Warszawa.
Umowa została zawarta w wykonaniu wydanej w dniu 5 listopada 2012 roku decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego wynikającego z nabytych przez Emitenta roszczeń do Nieruchomości, które opłacone zostaną ze środków własnych. Zawarcie Umowy stanowi finalizację procesu odzyskania prawa do Nieruchomości. W związku z zawarciem Umowy wartość ujmowanych w księgach rachunkowych roszczeń do Nieruchomości w wysokości 5,9 mln zł zostanie począwszy od daty zawarcia Umowy ujęta w analogicznej kwocie jako nieruchomość. Wartość prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta co stanowi kryterium uznania za aktywa o znacznej wartości.