Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 16/2018

Data:         2018-11-14

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Zawarcie umowy udzielenia pożyczki o charakterze warunkowym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:

Zarząd Invista SA (Spółka) informuje, iż w dniu 14 listopada 2018 r. zawarł z Rubicone sp. z o.o. (Rubicone) umowę finansowania dłużnego na podstawie, której Spółka udzieli Rubicone pożyczki w kwocie do 1,5 mln zł, po spełnieniu warunku polegającego na zawarciu przez Rubicone umowy dofinansowania wskazanego innowacyjnego projektu inwestycyjnego.

Uruchomienie pożyczki będzie miało miejsce po otrzymaniu potwierdzenia ziszczenia się ww. warunku jak również po uzgodnieniu zabezpieczenia zwrotu pożyczki i udzieleniu takiego zabezpieczenia pożyczki. Pożyczka zostanie wypłacona w trzech równych transzach zrealizowanych na koniec odpowiednio marca, maja oraz sierpnia 2019 roku. Pożyczka będzie udzielona na okres 5 lat a jego spłata będzie następować w oparciu o harmonogram, który zostanie ustalony po spełnieniu ww. warunku związanego z zawarciem przez Rubicone umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących istotnych kar umownych jej pozostałe postanowienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Rubicone jest podmiotem niepowiązanym osobowo jak również kapitałowo z Emitentem oraz osobami nim nadzorującymi i zarządzającą.

Zawarcie ww. umowy związane jest z dywersyfikacją źródeł przychodów w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności o charakterze inwestycyjnym.