Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 15/2018

Data: 2018-10-02

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży aktywów inwestycyjnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:

Zarząd Invista S.A. (Spółka, Emitent) w dniu 2 października 2018 roku zawarł z osobą fizyczną niepowiązaną z Emitentem warunkową umowę sprzedaży posiadanych praw i roszczeń (tj. ¼ części całości) do nieruchomości przy ul. Noakowskiego 10 w Warszawie (Umowa) za cenę 3,4 mln zł, stanowiącej własność m. st. Warszawy.  

Umowa została zawarta pod warunkiem niewykonania przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy ustawowego prawa pierwokupu.

Umowa przenosząca własność zostanie zawarta nie później niż do końca 2018 roku. Zapłata ceny zostanie zrealizowana w dacie zawarcia umowy przenoszącej własność opisanych powyżej aktywów.

Przeniesienie własności praw objętych Umową nastąpiło w dacie jej zawarcia.

Wskazane powyżej aktywa składają się na roszczenia dotyczące nieruchomości ujmowane w portfelu inwestycyjnym Emitenta.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych a jej pozostałe postanowienia nie odbiegają od standardów stosowanych w tego rodzaju umowach.