Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący  nr:  12/2019

Data: 29-03-2019 r.        

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat:  Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A      

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 marca 2019 r. otrzymał od Panów Mikołaja Dyzio oraz Andrzeja Dyzio zawiadomienia dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Mikołaja Dyzio:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz w związku art. 87 ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 25 marca 2019 roku umowy cywilnoprawnej nabycia 755 220 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce ulegnie zwiększeniu powyżej progu 20%.

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 2 350 695;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,25%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2 350 695;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 16,25%.

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 3 105 915;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 21,48%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 105 915;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 21,48%.

Ponadto w związku z brzmieniem art. 87 ust. 4 informuję, że istnieje domniemanie porozumienia między moją osobą a Panem – Andrzejem Dyzio, przy czym z uwagi na fakt, iż w ramach opisanej powyżej transakcji akcje Spółki zostały nabyte od Pana Andrzeja Dyzio łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przed oraz po dokonaniu transakcji przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 3 105 915;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 21,48%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 105 915;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 21,48%.

Informuję również, iż przed ww. zdarzeniem stan posiadania akcji Pana Andrzeja Dyzio Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 755 220;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 5,22%;

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 755 220 głosów;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 5,22%.

Po rozliczeniu wskazanej powyżej transakcji Pan Andrzej Dyzio nie będzie posiadał akcji Spółki.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

 

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Andrzeja Dyzio:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 25 marca 2019 roku umowy cywilnoprawnej sprzedaży 755 220 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce ulegnie zmniejszeniu poniżej progu 5%.

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 755 220;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 5,22%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 755 220 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 5,22%.

Po rozliczeniu ww. transakcji nie będę posiadał akcji Spółki.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”