Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 6/2020

Data sporządzenia:         2020-01-15

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Zawiadomienie o nabyciu akcji

Podstawa prawna                                                                                                                                                      

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                                                                                                               

Na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […] [Ustawa] Zarząd Invista S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 15 stycznia 2020 otrzymał od spółki MKM Art sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […] [Ustawa] MKM Art sp. z o.o.  [MKM Art] informuje, iż po zawarciu w dniu 13 stycznia 2020 r. transakcji nabycia poza rynkiem regulowanym 1.299.167 niezdematerializowanych akcji serii J, łączna liczba głosów wynikających z akcji nabytych przez Spółkę uległa zwiększeniu powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem ww. transakcji MKM Art posiadał 833 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, z których wynikało 833 głosów, co stanowiło 0,01% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.

Po rozliczeniu ww. transakcji MKM Art posiadać będzie 1.300.000 akcji Spółki, stanowiących 8,99% kapitału zakładowego Spółki, z których wynika 1.300.000 głosów, co stanowi 8,99% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.

Nie występują podmioty zależne od MKM Art, które posiadałyby akcje Spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.”