Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji

Data: 2021/11/02

Raport bieżący 27/2021

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 r. otrzymał od Pana Romana Jędrzejczyka zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Romana Jędrzejczyka:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z nabyciem w dniu 27 października 2021 roku 750 000 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczy próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed ww. zdarzeniem nie posiadałem akcji Invista SA.

 

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 750 000;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 5,19%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 750 000 głosów;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 5,19%.

 

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."