Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd INVISTA S.A. informuje, iż w dniu 18 lipca 2013 roku otrzymał od Pana Cezarego Nowosada zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539) informuję, że w wyniku rejestracji w dniu 18 lipca 2013 roku podwyższenia kapitału zakładowego Invista SA ("Spółka") w drodze emisji akcji serii J, stan mojego posiadania w ogólnej liczbie głosów Spółki zmniejszył się.

Przed dokonaniem rejestracji posiadałem 4.148.500 akcji Spółki, stanowiących 5,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5,25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Obecnie posiadam 4.148.500 akcji Spółki, co stanowi 4,78% obecnego kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 4,78% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Ponadto informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej, oraz że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA."