Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 2/2018

Data:       2.02.2018

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 02.02.2018 r. otrzymał od Pana Mirosława Bieńka oraz od Pana Stanisława Bieńka, zawiadomienia o następującej treści.

Treść zawiadomienia od Pana Mirosława Bieńka:

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 01 lutego 2018 roku umowy darowizny 3.786.667 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu poniżej progu 5%.

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 3.786.667;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,18%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3.786.667 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 26,18%;

Po rozliczeniu ww. transakcji nie będę posiadał akcji Spółki.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

 

Treść zawiadomienia od Pana Stanisława Bieńka:

”Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 01 lutego 2018 roku umowy darowizny 3.786.667akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 26,18%.

Przed ww. zdarzeniem nie posiadałem akcji Invista SA.

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 3.786.667;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,18%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3.786.667 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 26,18%.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”