Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 7/2019

Data:     11.03.2019

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat:  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A     

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 marca 2019 r. otrzymał od Pana Andrzeja Dyzio zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Andrzeja Dyzio:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz w związku  art. 87 ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 5 marca 2019 roku umowy cywilnoprawnej nabycia 449 484 akcji Invista S.A. (Spółka) łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby wobec, której istnieje domniemanie porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej tj. z Mikołajem Dyzio uległ zwiększeniu o co najmniej 2%.

 

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji:  253 465;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 1,75%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 253 465;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 1,75%;

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 702 949;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 4,86%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 702 949;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 4,86%.

Przed ww. zdarzeniem oraz po dokonaniu wskazanej powyżej transakcji stan posiadania akcji Invista SA Mikołaja Dyzio przedstawiał się następująco:

- liczba akcji:  2 350 695;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,25%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2 350 695;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 16,25;

Mając powyższe na uwadze przed dokonaniem opisanej powyżej transakcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 2.604.160;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 18,01%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2.604.160;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 18,01%.

Po rozliczeniu ww. transakcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji; 3 053 644
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 21,11%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 053 644;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 21,11%.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie lub Mikołaja Dyzio, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie jak również taka sytuacja nie ma zastosowania dla Mikołaja Dyzio.”