Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 9/2019

Data:     15.03.2019

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat:  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A     

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. otrzymał od Pana Andrzeja Dyzio zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Andrzeja Dyzio:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz w związku  art. 87 ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 13 marca 2019 roku umowy cywilnoprawnej nabycia 52 271 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce ulegnie zwiększeniu powyżej progu 5%.

 

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 702 949;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 4,86%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 702 949;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 4,86%.


Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 755 220;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 5,22%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 755 220;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 5,22%.

Ponadto, w związku z brzmieniem art. 87 ust. 4 informuję, że istnieje domniemanie porozumienia między moją osobą a Panem – Mikołajem Dyzio.

Przed ww. zdarzeniem oraz po dokonaniu wskazanej powyżej transakcji stan posiadania akcji Invista SA Mikołaja Dyzio przedstawiał się następująco:

- liczba akcji:  2 350 695;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,25%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2 350 695;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 16,25;

Mając powyższe na uwadze przed dokonaniem opisanej powyżej transakcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 3 053 644;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 21,11%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 053 644;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 21,11%.

Po rozliczeniu ww. transakcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji; 3 105 915
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 21,48%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 105 915;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 21,48%.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie lub Mikołaja Dyzio, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie jak również taka sytuacja nie ma zastosowania dla Mikołaja Dyzio.”