Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A

Data: 2021.11.02

Raport bieżący 26/2021

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 r. otrzymał od Pana Mikołaja Dyzio zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Mikołaja Dyzio:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 oraz w związku art. 87 ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z dokonaniem w dniach 27 i 28 listopada 2021 roku przeze mnie oraz przez osoby wobec, których istnieje domniemanie porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej tj. Agnieszkę Bazyl- Dyzio oraz Julię Dyzio transakcji zbycia łącznie 770 402 ( M. Dyzio 181 430, A. Bazyl-Dyzio 290 034, J.Dyzio 298 938) akcji Invista S.A. (Spółka) oraz nabycia łącznie 673 334 (A.Bazyl - Dyzio 360 000, Julię Dyzio 313 334) akcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osób wobec, których istnieje domniemanie porozumienia uległ zmianie.

 

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 3 187 340;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 22,04%;

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 187 340;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 22,04%;

 

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 3 005 910;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 20,78%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 005 910;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 20,78%.

 

Przed ww. zdarzeniem oraz po dokonaniu wskazanych powyżej transakcji stan posiadania akcji Invista SA Agnieszki Bazyl-Dyzio przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 290 034;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 2,01%;

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 290 034;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 2,01;

 

Po rozliczeniu ww. transakcji stan posiadania Agnieszki Bazyl-Dyzio przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 360 000;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 2,49%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 360 000;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 2,49%.

 

Przed ww. zdarzeniem oraz po dokonaniu wskazanych powyżej transakcji stan posiadania akcji Invista SA Julii Dyzio przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 298 938;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 2,07%;

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 298 938;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 2,07;

 

Po rozliczeniu ww. transakcji stan posiadania Julii Dyzio przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 313 334;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 2,17%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 313 334;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 2,17%.

 
 

Mając powyższe na uwadze przed dokonaniem opisanych powyżej transakcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osób z którymi łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 3 776 312;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,11%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 776 312;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 26,11%.

Po rozliczeniu ww. transakcji z dnia 27 listopada br. łączny stan posiadania mojej osoby oraz osób z którymi łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji; 3 005 910

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 20,78%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 005 910;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 20,78%.

 

Po rozliczeniu ww. transakcji z dnia 28 listopada br. łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji; 3 679 244

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,44%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 679 244;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 25,44%.

 

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, Agnieszki Bazyl- Dyzio lub Julii Dyzio, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie jak również taka sytuacja nie ma zastosowania dla Agnieszki Bazyl- Dyzio i Julii Dyzio."