Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A

Data: 28/03/2022

Raport bieżący 4/2022

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 marca 2022 r. otrzymał od Pana Christoph Moss zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

 

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Christoph Moss:

 

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 25 marca 2022 roku umowy cywilnoprawnej sprzedaży 400 000 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce z dotychczas posiadanego udziału ponad 20%, zmienił się o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Przed ww. zdarzeniem posiadałem:

- liczba akcji: 3 426 667;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 23,69%;

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 426 667 głosów;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 23,69%.

 

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 3 026 667;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 20,93%;

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 026 667 głosów;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 20,93%.

 

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista S.A. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."