Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2014 r. otrzymał od Pana Mirosława Bieńka, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2014 roku poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej kupiłem 1.160.000 akcji Invista SA.

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:
- liczba akcji: 2.626.666;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 18,16%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2.626.666 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 18,16%;

Mój aktualny stan posiadania przedstawia się następująco:
- liczba akcji: 3.786.666;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,18%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3.786.666 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 26,18%.

Ponadto informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA."