Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2014 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Winciorka, zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) oraz w związku z wymogiem art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jako Członek Rady Nadzorczej Invista SA (Spółka) zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2014 roku poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej sprzedałem 1.160.000 akcji Invista SA po cenie 1,50 zł.

Przed ww. zdarzeniami mój stan posiadania przedstawiał się następująco:
- liczba akcji: 1.160.000;
- procentowy udział akcji: 8,02%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.160.000 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 8,02%;

Obecnie nie posiadam akcji spółki Invista SA.

Ponadto informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA."