Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 36/2015

Temat: Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o zmianie stanu posiadania akcji INVISTA S.A

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 września 2015 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Invista SA Pana Jana Bazyla, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) oraz w związku z wymogiem art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jako Prezes Zarządu Invista SA (Spółka) zawiadamiam, że w dniu 25 września 2015 roku na rynku regulowanym GPW w transakcji sesyjnej zwykłej kupiłem 166.660 akcji Invista SA po cenie 2,13 zł.

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 1.312.509;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,08%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.312.509 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 9,08%;

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 1.479.169;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 10,23%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.479.169 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 10,23%.

Ponadto informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA.

Nie wykluczam dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Invista w perspektywie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.”