Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 42/2017

Data:         2017-12-12

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat  

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A             

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2017 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Invista SA Pana Jana Bazyla, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 8 grudnia 2017 roku umowy cywilnoprawnej nabycia 100.000 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów ulegnie zwiększeniu o więcej niż 2% w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przeze mnie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym do Invista S.A. w dniu 25 września 2015 roku.

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 1.757.739;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 12,15%;

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.757.739 głosów;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 12,15%;

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 1.857.739;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 12,85%

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.857.739 głosów;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 12,85%.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”