Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista S.A. informuje, iż w związku z powstałymi wątpliwościami co do poprawności przyjętego przez Spółkę wskazania przepisów prawnych stosowanych w odniesieniu do uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. uchwałą nr 28 (dalej: "Uchwała") programu nabywania akcji własnych (dalej: "Program"), w tym możliwości zastosowania postanowień Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003, w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki postanowił przedstawić wskazane powyżej wątpliwości najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu podjęcia przez nie decyzji w przedmiocie zmiany Uchwały. 
Do czasu rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki kwestii zmiany omawianej Uchwały Zarząd postanawia o zawieszeniu wykonywania Programu w całości i niepodejmowaniu żadnych działań w ramach Programu do chwili podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w przedmiocie zmiany Uchwały.
Jednocześnie Zarząd informuje, że do dnia dzisiejszego w ramach wykonywania Programu nie zostały przez Spółkę nabyte żadne akcje własne.