Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd spółki pod firmą Invista S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że dnia 18 marca 2014 r. została podjęta uchwała Zarządu Emitenta w zakresie wyznaczenia Dnia Referencyjnego na dzień 1 kwietnia 2014 roku.

W dniu 18 marca 2014 r. Emitent złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 26 marca 2014 r. do dnia 10 kwietnia 2014 r. włącznie. Ponadto do dnia 21 marca 2014 r. Emitent wystąpi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o dokonanie scalenia akcji, w stosunku 6:1, z dniem referencyjnym 1 kwietnia 2014 r. i dniem scalenia 10 kwietnia 2014 r.

Zawieszenie notowań jest wymagane obowiązującą przy scalaniu akcji procedurą. We wniosku o zwieszenie notowań Zarząd Emitenta zwrócił się do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z prośbą o wznowienie notowań scalonych akcji w dniu 11 kwietnia 2014 r.

Harmonogram scalania akcji Emitenta wynikający z wniosków przedstawia się następująco:

• 26 marca - 10 kwietnia 2014 roku - zawieszenie obrotu akcjami
• 1 kwietnia 2014 roku - Dzień Referencyjny
• 10 kwietnia 2014 roku - dzień scalenia akcji w KDPW
• 11 kwietnia 2014 roku - wznowienie obrotu po scaleniu