Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2013 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku 78 971 946 akcji serii A,B,C,D,E,E1,F,G,H i I Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 1.875.000 akcji serii A, 3.125.000 akcji serii B, 1.953.446 akcji C, 1.400.000 akcji serii D, 45.500 akcji serii E, 8.000 akcji serii E1, 1.000.000 akcji serii F, 4.305.000 akcji serii G, 1.000.000 akcji serii H, 64.260.000 akcji serii I oraz wycofania ww. akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Termin debiutu Emitenta na rynku regulowanym będzie uzależniony od decyzji Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostanie określony w przekazanej do publicznej wiadomości uchwale tego organu.