Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 24/2015

Temat: Zmiana Statutu dokonana przez ZWZ Invista S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista S.A. (Emitent, Spółka) informuje o dokonaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 29 czerwca 2015 roku zmiany Statutu Emitenta w zakresie wskazanym poniżej.

Dotychczasowe brzmienie § 3a lit. a Statutu Spółki:
" a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2015 r;"
Nowe brzmienie § 3a lit. a Statutu Spółki:

" a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2017 r;"

Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana Statutu o której mowa powyżej wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]