Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Invista S.A.

Data: 03/07/2021

Raport bieżący 14/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Invista S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. _"WZ"_, Zarząd Invista S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż na wniosek znaczącego akcjonariusza Spółki o dokonanie zmiany terminu WZ, który wpłynął do Spółki w dniu 16 czerwca 2021 r., mając przy tym na celu zapewnienie uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak najszerszej grupie akcjonariuszy, Spółka przychyliła się do ww. wniosku i podjęła decyzję o zmianie pierwotnego terminu obrad WZ z dnia 30 czerwca 2021 r. na dzień 30 września 2021 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad WZ nie wpływa na zmianę pierwotnie planowanego porządku obrad, którego treść ogłoszona została ww. raportem bieżącym nr 10/2021, ani na treść projektów uchwał i załączników do nich przekazanych raportem bieżącym nr 10/2019, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad WZ nie wpłynęła w jakikolwiek sposób na naruszenie praw akcjonariuszy mniejszościowych w zakresie możliwości udziału w WZ Spółki zaplanowanym pierwotnie na dzień 30 czerwca 2021 r. z uwagi na fakt, iż akcjonariusze tacy nie dokonali rejestracji na Walne Zgromadzenie w pierwotnie planowanej dacie.
 
W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 30 czerwca 2021 r.
 

Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą i art. 402² Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 30 września 2021 r. w siedzibie Spółki o godz. 12:00.