Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 4/2018

Data:  2018-02-19

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Zmiana w składzie Zarządu Invista S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Invista S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 lutego 2018 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Jana Bazyla z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 19 lutego 2018 roku. 

Jednocześnie w związku z ww. rezygnacją, w dniu 19 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 20 lutego 2018 r. Pana Michała Gabrylewicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 

Poniżej zamieszczono informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń powołanej osoby zarządzającej.

 

Wykształcenie - Absolwent Technikum Budowy Dróg i Mostów Kołowych w Warszawie.

 

Przebieg kariery zawodowej:

  • 1970 r. – 1979 r. – Biuro Projektów „War-Cent” w Warszawie,
  • 1979 r. – 1979 r. – Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych w Warszawie -  samodzielne stanowisko inspektora ds. organizacji i normowania pracy ,
  • 1979 r. – 1983 r. – Biuro Projektów Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie - asystent projektanta,
  • 1983 r. – 1988 r. – Pralnia Chemiczna „Małgosia” w Warszawie -  specjalista ds. odzieży,
  • 1988 r.  – 1991 r. – Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie - dział wizowy,
  • 1991 r. – 1995 r. – kontrakt za granicą,
  • 1995 r. – 2001 r. – Widexim s.c. - Dyrektor Handlowy,
  • 2001 r. – 2013 r. – Alwid Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
  • 2013 r. – obecnie – Alwid S.A.  - Członek Rady Nadzorczej,
  • 2014 r. – obecnie – Dom Finansowy Michał Gabrylewicz - działalność gospodarcza.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Gabrylewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Invista S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Michał Gabrylewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.