Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr            20/2016

Data sporządzenia:         2016-05-25

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Invista S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  

Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 maja 2016 r. powziął informację o złożeniu z tym samym dniem przez Panów Jakuba Leszka Wronkowskiego, Bartosza Kondaszewskiego oraz Pawła Łukasza Sobków rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Osoby te nie wskazały przyczyn złożenia rezygnacji.

Jednocześnie obradujące w dniu 25 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) odwołało z tym samym dniem z Rady Nadzorczej Spółki Panów Tomasza Wojciecha Szczerbatko, Tomasza Winciorka oraz Tomasza Daniela Żabczyńskiego.

Następnie ZWZ powołało z dniem 25 maja 2016 r. Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję w składzie:

- Tomasz Wojciech Szczerbatko,

- Tomasz Winciorek,     

- Tomasz Daniel Żabczyński,      

- Krzysztof Józwik,         

- Artur Lucjan Soliński.

Spółka przekazuje w załączeniu informacje o powołanych osobach w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21-22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

ŻYCIORYSY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ: