Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 13/2019          

Data:    2019-03-29

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 25 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust.4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 14-18 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej pani Agnieszki Bazyl-Dyzio oraz pani Marzeny Łuckiej.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.                                                                                 

pobierz załącznik: Ogłoszenie