Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr     56/2019       

Data sporządzenia:  2019-12-09                                                                                    

Skrócona nazwa emitenta                                                                        

INVISTA S.A. 

Temat                                                                                                          

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 7 stycznia 2020 roku     

Podstawa prawna                                                                          

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                       

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie  art. 399 § 1, art. 402¹ , art. 4022 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 13 z następującym porządkiem obrad:

1)     Otwarcie posiedzenia.

2)     Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

6)     Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

7)     Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8)     Podjęcie uchwały w upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

9)     Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do  niniejszego raportu.                          

Pobierz załącznik: OGŁOSZENIE