Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 17/2016

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 25 maja 2016 roku 

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 25 maja 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 14-18 z następującym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2015 roku”.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Invista SA w 2015 roku”.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Invista za 2015 rok”.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej Invista  za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015. 
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   

Ogłoszenie