Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr             21/2020              

Data sporządzenia:         2020-08-05                                                                                                       

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat                                                                                                                                               

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 31 sierpnia 2020 roku            

Podstawa prawna                                                                                                         

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Szucha 13/15 lok 16 z następującym porządkiem obrad.

1)      otwarcie posiedzenia,

2)      wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)      stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)      przyjęcie porządku obrad,

5)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

6)      rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2019 roku”,

7)      rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności INVISTA S.A. za 2019 rok”,

8)      rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”,

9)      podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019, 

10)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok,

11)   podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok,

12)   podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

13)   podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorującego i zarządzającego Invista S.A.”

14)   wolne wnioski,

15)   zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz plik: Załącznik do RB w sprawie zwołania ZWZ